İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

itirazın iptali davas ile ilgili görsel sonucuİtirazın iptali davası; borçlu aleyhine açılmış olunan icra takibinin borçlunun yaptığı itiraz nedeniyle  durması sonucunda alacaklının, itirazı hükümden düşürebilmek için seçebileceği hukuki yollardan birisidir. İtirazın iptali davası bir eda davası olup alacak davası niteliği taşımaktadır. İtirazın iptali davasında takip alacaklısı davacı, takip borçlusu ise davalı konumunda olacaktır.

İtirazın iptali davası genel hükümlere yönelik bir eda davası olduğu için ispat da genel ispat kurallarına göre yapılabilir. Bu yüzden ispat yükü davacının üzerindedir. Genel hükümler çerçevesinde tanık dinletmek, sözleşme ibraz etmek, yemin teklif etmek vs. diğer ispat vasıtalarından yararlanmak mümkündür.

İtirazın iptali davasında yargılama sonucunda dava reddedilirse, başlatılmış olan icra takibi iptal edilir. Eğer ki mahkeme icra takibi başlatan alacaklının kötüniyetli olduğuna kanaat getirirse toplam talep edilen alacağın %20’sinden az olmamak üzere bir tazminata hükmedebilir.

İtirazın iptali davasının kabulü halinde alacaklı mahkemenin vereceği davanın kabulü kararını icra dairesine götürerek itiraz ile durdurulmuş olan takibin devam ettirilmesini sağlayabilir. Aynı zamanda mahkeme, borçlu tarafından yapılan itirazın haksız olduğuna hükmederse borçlu aleyhine borç miktarının %20’si oranında bir tazminata hükmedebilir.

Alacaklı tarafından süresi içerisinde açılacak olan itirazın iptali davası bir hukuk davası gibi açılacağından görevli mahkeme Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun (“HMK”) ilgili maddelerince tespit edilecektir. Yetkili mahkemeye bakacak olursak; davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. Davalının ikametgahı belli değilse, son yerleşim yerinin bağlı olduğu mahkeme yetkili olacaktır.

İtirazın iptali davası, itirazın alacaklı veya vekile tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre niteliğinde olup, davalı süre itirazında bulunmasa bile mahkeme tarafından kendiliğinden ve yahut diğer bir deyişle re’sen incelenecek, süresinde açılmamış olduğu kanaatine varılmışsa bu nedenle usulden reddedilecektir.

                                                                                                                            Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

2 thoughts to “İTİRAZIN İPTALİ DAVASI”

  1. Benim bir kişi de bir miktar alacağım var karşılığında senet aldım ve icraya verdim yalnız senet tarihinde yanlış yazdım ben tarihi düzeltme yaparak parafe attım ve senete itiraz etti ve senette borçlu ve kefil attıkları imzaları inkar ettiler hakim senette ki imzaları Kriminale gönderdi sonuç onların olduğu tespit oldu sonuç ne olur bilgilendirirseniz memnun olurum

    1. Merhabalar, Senedi düzenleyen kişi borçlu olan kişidir ve senet üzerinde yapılacak herhangi bir düzeltme borçlunun, yani senedi düzenleyenin parafını da taşımalıdır. İmza konusunda kriminalden lehinize sonuç gelmişse icra takibi devam eder ancak senet üzerinde düzeltme yapmamışsınız gibi (düzeltmeden önce yazan tarih) işlem görür. Yine de somut olayın özelliklerine göre hakim farklı bir karar verebilecektir. Bilginize…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir