SUÇ TÜRLERİ IV

Önceki yazılarımızda suçu meydana getiren hareketin sayısına, şekline ve önemine göre suç türlerinden bahsetmiştik.

(Lütfen Bkz…)

(Lütfen Bkz…)

(Lütfen Bkz…)

Bu yazımızda ise fiilin icrasının devam edip etmemesine göre suç türlerine değineceğiz. 

Ani suç: Ani suç, hareketin yapılmasıyla tamamlanan, fiilin icrası devam etmeyen suçtur. Ani suçlarda suç, hareketin tamamlanmasıyla yahut neticenin gerçekleşmesiyle birlikte tamamlanır ve biter. Ani suçlara örnek olarak; Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 81. maddesinde düzenlenen kasten öldürme, 86. maddesinde düzenlenen kasten yaralama, 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçları gösterilebilir.

Mütemadi suç: Mütemadi suç ise, hareketin yapılmasıyla tamamlanan ancak fiilin icrası devam eden suçlardır. Mütemadi suçlarda suçun bitme anı, tamamlanma anından daha sonra gelmektedir. Örneğin; TCK’nın madde 109 hükmünde düzenlenen, mütemadi suçlardan olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda, kişinin hürriyetinden yoksun bırakıldığı an suçun tamamlanma anı, kişinin tekrar özgürlüğüne kavuşması ise suçun bitme anıdır.

Ani suçlar ile mütemadi suçlar arasında maddi ve şekli hukuk bakımından birtakım farklar bulunmaktadır:

  • Ani suçlarda fiilin işlendiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu, mütemati suçlarda ise temadinin sona erdiği anda yürürlükte bulunan ceza kanunu uygulanır.
  • Ani suçlarda iştirak ancak hareketin tamamlandığı ana kadar mümkün olup, mütemadi suçlarda temadinin bitmesine kadar mümkündür.
  • Ani suçlarda zamanaşımı hareketin yapıldığı ve neticenin gerçekleştiği andan itibaren, mütemadi suçlarda ise temadinin bittiği andan itibaren başlamaktadır.

Hukuk Desteği

iletisim: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir